Ecosystemen:

Een ecosysteem is een systeem waarin alles elkaar beinvloedt. Van oudsher wordt met een ecosysteem een systeem bedoeld van planten, dieren, schimmels en bacterien, die elkaar zogenaamde ecosysteemdiensten leveren. De een haalt stikstof uit de lucht voor de ander, die weer in symbiose met een schimmel bepaalde schadelijke insecten weghoudt bij een derde. Een ecosysteem is een complex geheel waarbij, als je een element weghaalt, het hele systeem verarmt.

Ik bekijk in deze pk een heel ander soort ecosysteem: een systeem van mensen en faciliteiten die elkaar voeden, inspireren en aanvullen.

Bekijk ook de andere deelnemers van de PechaKucha033.

November 2016. Edition #12