De Nieuwe Route

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders. Anke Siegers vertelt over haar missie om de besluitvorming in het sociaal domein te kantelen zodat de mensen waar het om gaat weer de eigenaar worden.

Bekijk ook de andere deelnemers van de PechaKucha033.

November 2016. Edition #12